Meny+

Lantbruk/Djurskötsel

Tobiasgården är beläget på en bondgård, vilken drivs som en ekologisk/biodynamisk gård.

I den stora ladugården finns ett tiotal kossor och kalvar, två hästar och höns. Dessutom finns det kaniner och katter på gården.

Till gården hör fältodling, odling av vall för djuren. Uppskattade tillfällen är lammningstiden, sommarens höskörd, höstens skördefest med potatisupptagning.

Sysslorna är många:

  • Att utfodra och sköta om kor, hästar, får, höns och kaniner.
  • Att göra rent i ladugård och stall.
  • Att hämta ägg och göra rent i hönshuset.
  • Att stängsla och flytta djuren mellan beten.
  • Att åka eller köra traktor.
  • Att reparera och se till boxar, lokaler och redskap.
  • Att så, rensa och skörda på fältodlingarna.

Arbetsuppgifterna i lantbruket är konkreta och tydliga. Djuren måste ha mat och någon måste se till att det görs. Uppgifterna är av skiftande karaktär. Det finns mycket enkla och överskådliga arbetsuppgifter, men även svårare och mera komplicerade. Arbeten som det går att växa i och utvecklas till självständiga uppgifter. Alla arbetstagare kan ta tag i arbetsuppgifter på sin egen nivå, samtidigt som en individuell utveckling successivt kan ske.