Meny+

Tobiasgårdens historik

Tobiasgården startade sin verksamhet hösten 1988. En grupp av fem medarbetare, som alla arbetat med liknande verksamhet i Järna, fick en förfrågan av föräldrar och myndigheter i Göteborgsområdet om att skapa ett antroposofiskt, läkepedagogiskt arbete på västkusten.

Verksamheten började med ett elevhemsboende 1988. År 1990 tillkom en särskoleverksamhet. Från och med 1997 övergick verksamheten från att ha arbetat med barn och ungdomar i skolåldern till att bli en vuxenverksamhet med särskilt boende och Daglig Verksamhet.

2001 startade en resursskoleverksamhet upp på Tobiasgården med externa elever.

Idag finns förutom resursskolan ”Tobiasskolan” ett särskilt boende för vuxna med sex platser och en Daglig Verksamhet med tio platser. Dessutom driver Tobiasgården i egen regi ett ekologiskt lantbruk.