Meny+

Tobiasgårdens historik

Tobiasgården startade sin verksamhet hösten 1988. En grupp av fem medarbetare, som alla arbetat med liknande verksamhet i Järna, fick en förfrågan av föräldrar och myndigheter i Göteborgsområdet om att skapa en antroposofisk, läkepedagogisk verksamhet på västkusten.

1988 drevs ett boende igång. År 1990 tillkom en särskoleverksamhet. Från och med 1997 övergick verksamheten från att ha arbetat med barn och ungdomar i skolåldern till att bli en vuxenverksamhet med särskilt boende och Daglig Verksamhet.

2000 startade en resursskoleverksamhet upp på Tobiasgården med externa elever. Denna har lagts ner år 2019.

Idag finns två särskilda boenden för vuxna med sju platser och en Daglig Verksamhet med tolv platser. Dessutom driver Tobiasgården i egen regi ett ekologiskt lantbruk som en del av den Dagliga Verksamheten.