Meny+

Bakgrund och historik

Stiftelsen Tobiasgården startade verksamheten 1988 i form av ett boende för barn med autism samt ett biodynamiskt lantbruk. Detta kom till stånd på förfrågan av dåvarande omsorgsnämnden i Göteborg- och Bohuslän. Syftet var att med den antroposofiska läkepedagogiken som grund skapa en lugn miljö för barn från närområdet. De första medarbetarna bar med sig mångårig erfarenhet från läkepedagogiska verksamheter i Järna.

1991 kom även en skola till stånd i samma anda som den övriga verksamheten.


 

De första eleverna blev så småningom vuxna och behövde daglig verksamhet, vilket det fanns rikligt med uppgifter för på det biodynamiska lantbruket. En vision har hela tiden varit att odla de egna grönsakerna biodynamiskt på gården. Detta innebär mycket arbete med odling och en naturlig inblick i naturens kretslopp. Med hjälp av djur och möjligheten till arbete med jord och skog, kan eleverna lättare hitta ett lugn. Detta lugn är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie skolundervisningen

Gruppbostäder byggdes för de numera vuxna eleverna och den gamla skollokalen frigjordes för ny skolverksamhet. Denna gång med inriktning på barn som bor hemma hos sina vårdnadshavare. Tanken var att via ett tätt samarbete med hemmet kunna ge läkepedagogisk helhetsomsorg. Det gemensamma engagemanget för eleverna skapar förutsättningar för att övervinna de flesta svårigheter.

Eleverna på Tobiasskolan har olikartade behov av omsorg och undervisning och skilda diagnoser. Vi är i första hand inriktade på att hjälpa elever i behov av en liten, överblickbar skola. Därför behöver vi behålla skolan i ett litet format. Våra elever behöver få växa och utvecklas i ett mindre socialt sammanhang. När de sedan är mogna för en större skola stödjer vi övergången efter bästa förmåga.  

Namnet Tobiasskolan kommer från legenden om Tobit och hans son Tobias. Tobit blev blind och med hjälp av en fisk och dess organ kunde Tobias läka pappan. Ängeln Rafael, läkedomens ängel, fanns vid Tobias sida och hjälpte honom.