Meny+

Boende

På Tobiasgården finns sju lägenheter / boenden med särskild service.

Fyra lägenheter är placerad i boendehuset Tobiashuset. De tre andra lägenheterna finns i boendehuset Lillgården.

Lägenheterna är individuellt utformade. Stor betydelse har lagts vid färg och form. Finns nischer, extra höga tak i vissa rum, egen ingång, laserade väggar, individuellt, naturmaterial.

Varje lägenhet har separat sovrum, eget badrum med badkar, trinettkök samt vardagsrum.

interior

I båda boendehusen finns stora gemenskapsutrymmen i anslutning till lägenheterna.

Medarbetare finns nattetid.

Varje boende har en särskild kontaktperson i medarbetargruppen. Denne värnar den enskilde boendes intressen och stöder denne i kontakten internt och externt.

Fritidsaktiviteter utformas individuellt: gå på dans, bio, besöka vänner, delta i kurser mm. Resor, individuella och gemensamma, görs. Fester vid årshögtider och födelsedagar är ett stående inslag.

Lika viktigt som det är att ha ett eget liv, att få göra saker själv och få vara för sig själv, är det att ha möjlighet till kontakt och gemenskap med andra. Den boende behöver få uppleva att man ingår i ett socialt sammanhang, men där det individuella respekteras och får plats. ”Individuellt liv i gemenskap” är ett uttryck som sammanfattar det som vi på Tobiasgården vill förverkliga.