Meny+

Tobiasgårdens vision

  • Tobiasgårdens vision är att vara en plats där de individuella behoven vårdas för varje enskild boende, arbetstagare och medarbetare i samförstånd med behovet att stå inne i en gemenskap. Individuellt liv i gemenskap.
  • Tobiasgårdens vision är att alltmer vara en kulturplats, där vi kultiverar naturen, jorden, djur och människor.
  • Tobiasgårdens vision är att ha ett miljötänkande, där miljön alltmer ska genomsyra lantbruket, odlingarna, byggnationerna och även ett miljötänk när det gäller den inre miljön.
  • Tobiasgårdens vision är att vara en social mötesplats dit medarbetare kommer och får möta livets utmaningar, möjligheter och utveckling.
  • Tobiasgårdens vision är att vara en social mötesplats där människor kommer i samtal och samverkar
  • Tobiasgårdens vision är att vara en plats för helheten förverkligad i form av boende och arbete.