Meny+

Tobiasskolan

Skolans verksamhet upphör 30 juni 2019.

Orsak: De medel kommunen erbjuder skolan, räcker inte för att täcka elevernas behov.