Meny+

Vår värdegrund

Waldorfpedagogiken som vi arbetar med, är ett konkret uttryck för den antroposofiska människosynen.

Enligt antroposofin består människan av kropp, själ och ande. Pedagogiskt använder vi oss av det konstnärliga skapandet för att nå fler sidor hos barnet än det rent logiska. ”Genom känslan förbinds kunskapen” – eller annorlunda uttryckt – eleven lär sig genom att konkret uppleva, erfara och känna.

Vi som arbetar på Tobiasskolan utgår från att varje människa har en frisk kärna, oavsett svårigheter, och den försöker vi arbeta med, bekräfta och stärka. Tanken är att genom att bejaka hela människan kan vi hjälpa eleven till en sund självbild. I förlängningen kan då eleven bättre ta hand om sig själv.