Meny+

Miljötanken

En viktig del i Waldorfpedagogiken är ett starkt medvetande om miljön. Detta gäller såväl den inre som den yttre miljön. Omgivningen ses som en del av pedagogiken och skapar förutsättning för harmoni och för att eleverna bättre ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Waldorfpedagogiken präglas av ett helhetstänkande där allt i omgivningen har betydelse. Färger, former, material, ordning och en ekologisk och ren miljö påverkar människan och skapar bättre förutsättningar för lärande. Skolan arbetar medvetet med dessa frågor.

Vi har också ett miljötänkande när det gäller maten. På Tobiasgården skördar vi egna grönsaker och vi har också eget kött. Maten lagas på Tobiasgården och är i så stor utsträckning som möjligt ekologisk och/eller närodlad. Vissa dagar serveras kött eller fisk alltid med vegetariskt och veganskt alternativ. Vi månar om att erbjuda bra, variationsrik mat, som ska tilltala både öga och gom.