Meny+

Kollegiet

Tobiasskolan har många erfarna medarbetare med en gedigen gemensam kunskapsbas. Flertalet är utbildade waldorflärare/lärare eller läkepedagoger. Fortbildning och fördjupning i waldorfpedagogik, läkepedagogik och specialpedagogik sker regelbundet.

Kollegiet är skolans hjärta och lärartätheten är hög. För att eleverna ska må bra behöver kollegiet må bra och vi önskar odla ett ärligt, ansvars- och tillitsfullt klimat medarbetarna emellan.