Meny+

Det sociala klimatet

Det lilla formatet skapar en stor trygghet för eleverna. Alla ska känna sig sedda och det hör till det väsentliga i vår verksamhet. Medarbetarna har god inblick i barnens sociala situation. Ett tätt samarbete med föräldrarna förtydligar och berikar ytterligare det sociala klimatet.

Eftersom de flesta elever som kommer till oss har svårigheter att hantera social samvaro, uppstår lätt konflikter. Det förebyggande arbetet är därför mycket viktigt. Eleverna får tillfällen att utveckla sociala förmågor och självkänsla med pedagogers olika grad av stöd. Vi arbetar för att eleverna ska få uppleva att de kompletterar varandra med sina olika förmågor till exempel i drama, musik samt i praktiskt arbete. Alla är viktiga.