Meny+

Det dagliga upplägget

Lantbruket och dess djur är utgångspunkten för de elever som önskar detta. Eleverna turas om att ta hand om djuren; hönsen, hästarna och kaninerna. I ladugården hjälper eleverna djuren med den dagliga omvårdnaden, men djuren hjälper också eleverna att hitta ett lugn. 

Därefter fortsätter dagen med lektioner i klassrummet. Då det är dags för periodtid fördjupar sig eleverna under några veckor inom ett särskilt kunskapsområde inom historia, fysik, biologi m.fl. Periodämnena bearbetas konstnärligt på något sätt, till exempel med färg och form, rörelseövningar, sång, drama eller musik. Periodämnena aktualiseras också i skoldagens teoretiska ämnen, som i engelska, svenska och matematik.

På eftermiddagen kommer de ämnen som är mer praktiska eller konstnärliga till sin karaktär. Det kan till exempel vara hantverk, hemkunskap, ridning/hästskötsel, textil, målning, musik eller eurytmi.

Upplägget ger en rytm åt dagen, en form som eleverna kan känna trygghet i.