Meny+

En skola för er?

Vår skola är liten. År 2000 omvandlades skolan från att ha tagit emot elever boende på Tobiasgården till att ta emot dagelever som bor hemma hos sina vårdnadshavare. Vi har sakta vuxit och har för närvarande ca. 15 elever i olika åldrar.

Det är vår styrka att vi kan erbjuda en överskådlig miljö och små klasser. Tobiasskolan har tillstånd att bedriva grundskola och grundsärskola.

Den waldorfpedagogiska kursplanen arbetar med människan som en helhet. Läkepedagogiken anpassar kursplanen till den specifika individen. Varje elev ges därför möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar oavsett utgångsläge. Alla sinnen, tanke, känsla och vilja används och tilltalas i kunskapsprocessen.

Vi uppfyller även skolverkets krav. Vi arbetar efter LGR11 och de elever som har förmåga utför nationella prov.