Meny+

Elevhälsan

Våra resurser

  • Skolsköterskan på skolan arbetar enligt det nationella basprogrammet.
  • Skolläkaren och skolpsykologen kontaktas genom skolsköterska eller rektor.
  • Kurator finns på skolan två dagar i veckan.
  • Krishanteringsgruppen består av tre personer i kollegiet och sammankallas vid kris.
  • Elevvårdsteamet består av kurator, skolsköterska och rektor. Skolläkare och skolpsykolog anlitas vid behov.

IUP och omdömen

Tobiasskolan skriver IUP (individuell utvecklingsplan), skriftliga omdömen och åtgärdsprogram enligt skolverkets rekommendationer. Betyg ges i klass 9.

 

Våra dokument

Som en del av alla svenska skolors kvalitetsarbete, ingår upprättande av dokument såsom Kvalitetsredovisning och Likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplanen ska säkerställa att vi arbetar för likabehandling och mot kränkande behandlingar. I dokumentet står det hur vi arbetar med dessa frågor på just vår skola. Vill du läsa Likabehandlingsplanen kan du göra det genom att klicka på den här länken: Likabehandlingsplan2015.

Verksamhetsredovisningen dokumenterar verksamheten och sammanställer det systematiska kvalitetsarbetet under året.